Vernielingen

Vernielingen

Baldadigheid van bijvoorbeeld buurtkinderen tot agressie van buren kan leiden tot grote ergernissen.

Denk aan het bekrassen van auto's, vernielen van planten of perkjes, bekladden van ramen of beschadigen van de fiets. 

 

Suggesties

  • Bespreek met de veroorzaker wat er is gebeurd. Misschien was er wel sprake van een ongeluk. Vertel dat u het graag in onderling overleg wilt oplossen en vraag wat de ander kan doen. Kijk hier voor meer tips.
  • Is er geen goed gesprek mogelijk? Neem dan contact op met de politie om te kijken of aangifte doen zinvol is. 
  • Ga confrontaties zoveel mogelijk uit de weg en probeer praktische oplossingen te vinden om uw eigendommen te beschermen.